Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


převzaté články

18.08.2010 23:36

Těžké kovy v čistírenském kalu a jejich chování při spalování

Těžké kovy v čistírenském kalu a jejich chování při spalování, autoři : Miloslav Hartman a Otakar Trnka, Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky,  ke stažení zde : těž.kov.spal.kal.pdf (389,7 kB)

—————

18.08.2010 23:29

Tepelné zpracování čistírenských kalů

Tepelné zpracování čistírenských kalů, autoři : Miloslav Hartman,Karel Svoboda,Václav Veselý,Otakar Trnka a Josef Chour, Ústav  chemických procesů, Akademie věd České republiky,  ke stažení  zde : tep.zprac. čis.kalů.pdf (131,2 kB) 

—————

18.08.2010 23:21

Stechiometrie spalování čistírenského kalu a bioplynu

Stechiometrie  spalování čistírenského kalu a bioplynu, autoři:  Miloslav Hartman, Otakar Trnka, Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, publikováno s laskavým  souhlasem  ing.Miloslav Hartmana, ke stažení zde : stech.pom.kal.bioplyn.pdf (303,6 kB)

—————

18.08.2010 23:05

Oxidace organického dusíku ve stechiometrických a bilančních výpočtech spalování stabilizovaného čistírenského kalu

Oxidace organického dusíku ve stechiometrických a bilančních výpočtech spalování stabilizovaného čistírenského kalu  autoři : Miroslav Hartman,Michael Pohořelý a Otakar Trnka, publikováno s laskavým  souhlasem  ing. Miroslava Hartmana,  Ústav chemických procesů, Akademie...

—————

18.08.2010 22:39

Chemická a palivová charakteristika anerobně stabilizovaného čistírenského kalu a jeho popela

Chemická a palivová charakteristika anerobně stabilizovaného čistírenského kalu a jeho popela  autoři : Miroslav Hartman,Michael Pohořelý a Otakar Trnka, publikováno s laskavým  souhlasem  ing. Miroslava Hartmana,  Ústav chemických procesů, Akademie věd České republiky, text...

—————