Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


něco málo o životním prostředí a o spalování kalů.....

jako obvykle se samozřejmě objeví otázka, a nejde  s tím udělat něco jiného, prostě ho využít ?  Někdy mám pocit  že se snažíme vždy využívat  jen to nejhorší co  prostě máme. Uhlí co těžíme, plyn, ropu  to vše bez problému a výčitek pálíme a přitom by šly tyto suroviny  lépe využít. Snažíme se  využívat  věci  vyrobené  z těchto surovin a které už dávno posloužili svému účelu. Například  použitý kelímek od jogurtu. A tak se ptám, jak chcete využít  kal ? Jak chcete využít z odpuštěním  "hovno"  zamořené choroboplodnými zárodky,  jedy, těžkými kovy a  já nevím čím ještě?  Myslíte si, že přeháním a že to není tak zlé?  Víte s naprostou  jistotou  že  akumulátory  z bateriové vrtačky ( kterou  má dnes  v domácnosti skoro každý )  vašeho souseda  skončí ve tříděném odpadu a že se náhodou  nedostanou do kanalizace?  Pokud to nevíte tak se velice snadno může stát že se Cadmium  muže cestou potravinového  řetězce  dostat  i k Vám  a Vaší rodině na talíř. Cadmium  je silný karcinogen. Dobrou chuť.

Dobrá, tak na pole ne, co něco jiného? Samozřejmě  existují i jiné  způsoby a vždy budou. Ale bavíme se o tisících tunách  a tak také samozřejmě o dopravě. Nejen že je  doprava drahá,  pálí se nafta, benzín (  zase něco spalujeme )  opotřebovávají se silnice, pneumatiky a  také jsou dopravní nehody. Kal, ale také během cesty schne a  odlétá po částech  do okolí  cest.

Není vážně lepší  vše  vyřešit přímo  na místě ?  Na místě jeho vzniku ?