Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Antikoncepce může vyhubit ryby

24.01.2011 14:13

Hormonální antikoncepce se stává problémem pro životní prostředí. Působí jako tzv. endokrinní disruptor. Kanadští a američtí vědci prokázali, že hormony v životním prostředí mohou vyhubit některé druhy ryb. Karen Kiddová, Freshwater Institute, Winnipeg, KanadaObjev hormonální antikoncepce byl jedním z největších kroků k oddělení sexu od plození dětí a výrazně přispěl k „sexuální revoluci“ šedesátých let minulého století. V poslední době se vědci stále častěji zabývají otázkou, co přinesla hormonální antikoncepce ostatním tvorům na této planetě. Rybám evidentně nic dobrého. Může za to koloběh hormonů. Užívané hormony vylučují ženy z těla močí. Ta putuje odpadními vodami do čističek. Tam jsou organické sloučeniny různou měrou metabolizovány bakteriemi. Hormony částečně procházejí nezměněny a částečně se mění na látky s různě silnými hormonálními účinky. Některé jsou na určité skupiny organismů ještě účinnější než původní hormony z antikoncepčních pilulek.Není pochyb o tom, že právě tyto hormonální látky zasahují do vývoje pohlaví u ryb v řekách a následně dokonce i v mořích, do kterých se hormonálně znečištěné řeky vlévají. Hormonální znečištění nabývá globálních měřítek. Masově narušený vývoj pohlaví byl zaznamenán už dokonce i u lososů táhnoucích řekami panenské přírody Britské Kolumbie. Řez vaječníky samic střevle, které žily v jezeře s čistou vodou (A) je plný vajíček v různém stádiu vývoje. V experimentálním jezeře, kam vědci přidávali 17alfa-ethynylestradiol, trpěly samice závažnými poruchami vývoje vajíček (B). Na snímku je zanikající vajíčko označeno šipkou. Stejně zle, nebo ještě hůře se vedlo samcům. V čistém jezeře měli varlata v pořádku (C). V jezeře znečištěném hormonem se vyvíjeli jako intersex (D). V pohlavních žlázách měli obojí pohlavní buňky. Šipky na snímku označují vajíčka, která se ve varleti pod vlivem hormonu tvoří. (Snímek: Kidd et al., PNAS)Zatím nebylo jasné, nakolik látky řazené hromadně do tzv. endokrinních disruptorů (česky bychom mohli endokrinní disruptory označit za „hormonální rozvraceče“, protože jsou s to rozvrátit křehkou rovnováhu hormonů v těle) ohrožují konkrétní druhy. Tak tenhle obrázek může být brzy minulostí. Velká hejna střevlí z kanadského jezera prakticky vymizela. Vybil je hormon používaný v antikoncepčních pilulkách. Tým amerických a kanadských vědců vedených Karen Kiddovou proto provedl v izolovaném jezeru na západě kanadské provincie Ontario sedmiletý experiment, během kterého byl do vody jezera přidáván syntetický hormon 17alfa-ethynylestradiol, který je běžnou součástí mnoha antikoncepčních pilulek. Koncentrace hormonu ve vodě dosahovala úrovně běžné pro znečištěné povrchové vody – 5 až 6 ng/litr. Výsledky studie jsou alarmující.U samců sledované střevle Pimephales promelas došlo velmi rychle ke změně pohlaví. Varlata se jim měnila na vaječníky. O tom, že by se mohli úspěšně třít, nemohlo být řeči. Hormon ale poznamenal nepříznivě i pohlavní vývoj samic. I ty měly průkazně sníženou plodnost. Už po dvou letech pokusu došlo v jezeře k prudkému poklesu počtu střevlí. Jejich populace zkolabovala. Příčina je zřejmá. Dospělé ryby mají narušenou plodnost nebo jsou zcela neplodné a nemohou se rozmnožovat. V jezeře se neobjevují mladé rybky a staré ryby pomalu ale jistě vymírají.Z těchto pokusů jasně plyne, že endokrinní disruptory mohou některé druhy ryb přivést k naprosté záhubě. Zřejmě to nejsou jediní živočichové, kteří na naše hrátky s látkami s hormonálními účinky mohou doplatit. Endokrinní disruptory už připravily o panenství i přírodu Britské Kolumbie.Dříve než začneme dštít oheň a síru na prostopášníky užívající hormonální antikoncepci, je namístě si uvědomit, že pohlavní hormony vylučujeme z těla s močí všichni. A tyto hormony – byť přirozené – končí rovněž ve vodě řek, jezer, moří a oceánů. Dokonce i pastorální idylka venkovské krajiny s pasoucími se kravkami a ovečkami je ve skutečnosti obrazem hormonální hrůzy. Víte kolik estradiolu vyloučí za den s močí jedna stračena? A kolik hormonů vyprodukuje jedno stádo? A kolik se těchto hormonů spláchne do řek z pastvin při každé pořádné letní bouřce? Pastorální idylka nebo endokrinně disrupční uragán? Britové provedli nedávno hned několik studií na toto téma a ve světle jejich výsledků zřejmě pocítí skalní ochránce přírody při zprávách o propuknuvší slintavce a kulhavce na Britských ostrovech silné zadostiučinění. A aby si zástupci průmyslu nemysleli, že oni nemají s endokrinními disruptory nic společného, dodejme, že v nízkých koncentracích vykazuje estrogenní účinky i kadmium (v koncentracích, které nejsou již toxické a Světová zdravotnická organizace je proto označuje za zdraví neškodné). Takže, jak se praví v jednom postarším textu: Kdo je bez viny, ať hodí šutr!

Pramen: PNAS, doi: 10:1073/pnas.0609568104

Poznámka: Ve srovnání s tímhle hormonálním průšvihem mi přijdou obavy z GMO nebo Temelína jako banalita nebo – což by bylo neskonale horší – jako zastírací manévr. Ale dosti spikleneckých teorií o tom, co všechno si dokážou zařídit všemocné farmaceutické lobby. K průšvihu není třeba úmyslu. Dokonce ani čestného ne! Ona taková úplně obyčejná lidská nevědomost sice hříchu nečiní, ale škod dokáže napáchat až až.

Autor: Jaroslav PetrDatum:08.08.2007 v 09:19

převzato ze suhlasem autora a www.osel.cz

—————

Zpět