Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Nemáme námitek proti dalšímu využití a případnému publikování  dat z  našich www s podmínkou, že bude uveden zdroj    informací (EUROFERT s.r.o., Eurofert ENG s.r.o).

Všechna data uvedená na našem webu  pocházejí bud z našich zkušeností, nebo z níže uvedených zdroju :

 

Prameny pouitá literatura

 

[1] Agentura SEA: Ukazatel Fakta Signály 2001http: / / www.eea.eu.int

[2] AGRO-EKO spol. s r.o.: Technické podklady, 2005

[3] Andritz AG Graz: Technické podklady, 2005

[4] ATV (odpadních vod Technické Association) - manuální kalu, Ernst & Sohn

Verlag, Berlín, 1996

[5] S. Böhmer, Rumplmayr A., Rapp, K., Baumgartner, A.: Co-palba

Čistíren odpadních vod v tepelných elektrárnách, Umweltbundesamt GmbH, Vídeň,

Listopadu 2001

[6] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): ukládání odpadů

Cementárny, Bern, 1997

[7] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): nové zákonné

Kontext pro čistírenský kal, Bern, 2004

[8] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN), BLW (Bundesamt für

Zemědělství): Press: čistíren odpadních vod v zemědělství na výjezdu

několik let. Bern, 14 Září 2001

[9] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): Zpráva o výsledku

Konzultace k zákazu používání čistírenských kalů jako hnojiva,

Změna StoV, GSchV, duv a SöBV), Bern, únor 2003

[10] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): Otázky a odpovědi

Odpadních kalů, odpadních kalů Fakternblatt zakázat Fakternblatt 1, Bern, březen 2003

[11] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): směrnice: Likvidace

odpadu v cementárnách, duben 1998, květen 2003 vydání

[12] Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny (FOEN): No životního prostředí materiály

181 odpad, splaškové kaly dispozici - množství a kapacity průzkumu, Bern, 2004

[13] ČSN kompost 465.735 Průmyslovém

[14] ČSÚ: zprava o stavu zemědělství, Praha, 2003

[15] N. pečeť: Stav a perspektivy léčby čistírenských kalů a likvidaci, 12

ZAF-seminář (Centrum pro Abfallvorschung), TU Braunschweig, 1997

[16] M. Dohányos, Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kayan M. Anaerobní čistírenské

technologie, NOEL 2000, Brno

[17] M. Dohányos: Hygienizace čistírenských Kalu, odpadov fórum 1, 2001

[18] M. Dohányos: Realizační program ČR za Kaly z čistíren odpadních vod, Praha, 2004

[19] EBARA Corporation, Curych: Technické podklady, 2005

[20] EDC Stavební sro Heigerloch - Gruol: Technické podklady, 2005

[21] Energotrans, as,: Likvidace stabilizovaného odvodněného kalu z ÚČOV Praha

v elektrárne Mělník (EMĚ I) Spalovací zkousky v r. 2002 a 2003, Praha 2004

[22] Energotrans, as: POSOUZENÍ průběhu výsledků zkousky termické likvidace Kalu

z ÚČOV Praha a POSOUZENÍ záměru likvidace Kalu v EME I, Praha, 2004

[23] Eurostat https://eurostat.cec.eu.int

[24] Fischli O.: Měření kampaní na solární sušárny kalů v Bilten

GL, studovat v rámci výzkumného programu "Energie a životní prostředí

Spolkový úřad pro energii (BFE), Näfels, 2004

[25] Fotr J., Souček I.: podnikatelský Zamer investiční rozhodování, Grada Publishing,

s.r.o., Praha, 2005

[26] Mourot Francis F., N. McKinnon, Anne Sofie Rasmussen AS, Craig Walker

C.: Kanalizace kalů do energie z odpadu "případové studie, www.esru..strath.ac.uk

[27] Gemrich J., Schlatt P. Auer, T. Táborský: cementárně Spalování čistírenských Kalu V,

Odpadov fórum 1, 2001

[28] E. Guibelin, Chudoba P., J. Chauzy: Tepelná hydrolyzis kalů v kombinaci

s trávením a WAO-případu Brusel-sever ČOV, 6 Mezinárodní konference

ODPADNÍ Vody - odpadní VODA 2005, Teplice, 10.-12.5. 2005

[29] L. Haim, Marshall S.: Kapitálové investice Finanční rozhodování, Grada Publishing,

s.r.o., Praha, 1999

[30] Hand-Smith G: likvidace kalů: Budoucnost high-tech kalu spalování

https://www.northampton.ac.uk/aps/env/Wasteresource/1999/Mar99/99mar41.htm

[31] K. Hartig: Sušení Kalu, odpadov fórum 1, 2001

[32] vlastník vedení banky a Consulting AG: Total studie "Non-zemědělský

recyklace příležitostí čistírenských kalů se zvláštním důrazem na

Spalování v cementářských pecích ", Bern, 1985

[33] Holinger AG, Emch + Berger AG: ARA BERN - Neubrück Další

Kaly plánování studie části I, Základní postupy sušení, Bern,

1987

[34] Holinger AG, Emch + Berger AG: ARA BERN - Neubrück Další

Kaly plánování studie části I, hlavní zpráva srovnání sušení,

Bern, 1987

[35] Holinger AG, Emch + Berger AG: ARA BERN - Neubrück Další

Zpracování kalů, závěrečná zpráva, Bern, 1987

[36] Hösel G., W. Schenkel, Schnurer H., B. Bilitewski: Odpad Handbook, Volume 3, Erich

Schmidt Verlag, Berlín, 2005 Stav

[37] https://www.gasinfo.cz, 2005

[38] https://www.khc.cz, 2005

[39] Hydro projektu CZ, as, Pražská Vodohospodářská společnost as: Spalování vyhnilých

odvodněných Kalu ÚČOV Na EME I. Souhrnná technická ZPRÁVA, Praha, 2002

[40] Hydro projektu CZ, as: Plán ROZVOJE vodovodů kanalizací Libereckého kraje, 2004

[41] Hyžík J. a kol.: Studie o vlivu stavby Na Prostředí životní Podles zákona 100/02 Sb:

"EVK - Energetické využití Kalu ÚČOV Troy", Praha, 2004

[42] J. Hyžík, Špicar M.: Základní studie: - Energetické využití Kalu v ÚČOV Praha -

Troy, Praha, 2001

[43] J. Hyžík: přístup ke Zpracování Na příkladu Švýcarské konfederace Kalu, odborná

Konference "Energetické využití materialov odpadů, Výzkumný ústav rez Linné

VÝROBY, Praha, ISBN 80-86555-51-8, 2004

[44] J. Hyžík: Oponentní posudek Na grantový projekt: "Výzkum Přípravy alternativního

paliva Na Bazi uhlí ČOV jsem Kalu z K vztahu legislativní EU, "Grantová agentura

České republiky, Praha, 2000

[45] J. Hyžík: Podmínky pro využívání čistírenských Energetické Kalu výhody Jehovovi,

Energetika Časopis C. 2, ISSN 0375-8842, Praha, 2003

[46] J. Hyžík: jejich ŘEŠENÍ konečného Zpracování Kalu energetickým využíváním,

celostátní seminář "Spalování Kalu-VUT Brno, Brno, 2003

[47] Chematur inženýrství AB: Technické podklady AQUA CRITOX, 2004

[48] J. křesťanské: ARA BERN - Neubrücke další úpravu kalů

Alternativní postupy, Emch + Berger AG Bern, Bern, 1986

[49] Innoplana Umwelttechnik AG, Technické podklady, 2005

[50] Ústav pro Recycling GmbH Neustadt Wall: Studie proveditelnosti: Perspektivy

slunečního kalu sušení ve státě Brémy, 2005

[51] ISES, sro: Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, Praha, 2004

[52] Je Anlagenbau GmbH Kandern: Technické podklady, 2005

[53] ITAD pracovní čistírenských kalů: Závěrečná zpráva o likvidaci čistírenských kalů a

Co-spalování kalů z čistíren odpadních vod v tepelné čistírny odpadních vod, 2003

[54] B. Johnke: odstranění zbytků čištění odpadních kalů, 12 ZAFSeminar

(Centrum pro nakládání s výzkum), TU Braunschweig, 1997

[55] Kassner, W.: Sluneční sušení jako techniku pro čištění odpadních kalů: GWF vody,

Odpadní vody 144 (2003), č. 7-8

[56] Kolektiv: autorů Spalování Kalu z čistíren odpadních vod: Sborník Ze semináře 10 -

11. Zari 2003, Brno, 2003.

[57] AG hlavu životního prostředí a energetických technologií, Sulz-Bergfelden: Technické podklady, 2005

[58] J. Kraus, HH Hermann, E. Hooffmann: možnosti recyklace

z Klärschämmen ve stavebnictví, část I. použití v asfaltu, cihel a

cementářského průmyslu, odpady a odpady 7, 2004

[59] J. Kraus, HH Hermann, E. Hooffmann: možnosti recyklace

z Klärschämmen ve stavebnictví, část II produkce

Lehké kamenivo, odpadky a odpady, 2004

[60] Kunz, P.. M.: Léčba bláta, ptačí vydávání knih, Würzburg, 1 Vydání

1988 bahno, Vogel Verlag, 1998

[61] A. Laube, A. Vonplon: čistírenských kalů k dispozici ve Švýcarsku - množství a

Kapacita průzkumu. Environmentální Materiály č. 181, Spolkového úřadu pro životní prostředí, lesy a

Krajina, Bern, 2004,

[62] A. Laube: Nový právní rámec pro čistírenský kal,

Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajiny, Bern, 2004

[63] Lurgi Lentjes AG, Düsseldorf: Technické podklady, 2005

[64] Tisková zpráva Rady vlády kantonu Curych: nová pravidla

Kalu, (4.12.2003)

[65] M. Michalová: Kaly - Velký problém malých čistíren, Příloha: Vodovody a kanalizace

Odpady 5-2005

[66] CMI NESA, Mont-Saint-Guibert: Technické podklady, 2005

[67] Úřad pro úřední tisky Evropských společenství: likvidace a recyklace

trasy pro čistírenský kal, část I - Kal použití přijetí zprávy, Lucembursko, 2001

[68] Úřad pro úřední tisky Evropských společenství: likvidace a recyklace

trasy pro čistírenský kal, část II - regulační zpráva, Lucembursko:, 2001

[69] Úřad pro úřední tisky Evropských společenství: likvidace a recyklace

trasy pro čistírenský kal, část III - vědecké a technické zprávy, Lucembursko, 2001

[70] Úřad pro úřední tisky Evropských společenství: likvidace a recyklace

trasy pro čistírenský kal, část IV - Hospodářská zpráva, Lucembursko:, 2002

[71] K. Petrásek: Kaly z ČOV Možnosti využití zemědělství v, odpadov fórum 1, 2001

[72] Pro Rheno: cesta k cíli, čištění odpadních vod v regionu Basileji, Basilej, 2002

[73] Pro Rheno: 2001 výroční zpráva, Basel, 2002

[74] Pro Rheno: 2002 Výroční zpráva, Basel, 2003

[75] M. Přibová: Strategický marketing, analýza SWOT, VŠE Praha, listopad 2003

[76] ČSÚ, VÚV TGM Prim využití Kalu v ČR v zemědělství 2003.

[77] ROSOMA GmbH, Rostock: Technické podklady, 2005

[78] SČVK, as (Severočeská vodárenská společnost as): Informace, 2005

[79] H. Schmid, Baur S., Krämer A., J. Gerber, SUWOX procesu - vývoj

technický proces v superkritické vody, Forschungszentrum Karlsruhe, 2004

[80] ES Smernice o skládkách odpadu C. 1999/31/ES,

[81] Smernice řády Ze dne 12. 86/278/EHS června 1986 o ochraně ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

zejména Půdy edited používání Kalu z čistíren odpadních vod v zemědělství,

[82] 91/676/EHS Smernice řády Ze dne 12. prosince 1991 o ochraně VOD edited znečištěním

dusičnany Ze zemědělských Zdroju (Nitrátová Smernice)

[83] J. Sponar, Havlica J. "Odstraňování rtuti z čistírenských Kalu, Odpady 11-2002

[84] K. Steier: Tepelná zneškodňování čistírenských kalů, co-spalování v elektrárnách,

Odpadu na energii, Messe Brémy, 22.-24. Září 2004

[85] Synek M. a kol.: Manažérska ekonomika, Grada Publishing sro, Praha, 2003

[86] Termizo, Spalovna odpadu: Technické podklady, 2005

[87] THERMO-SYSTEM GmbH Filderstadt: Technické podklady, 2005

[88] EPA: Údaje o systémového inženýrství a do prostor určených pro tepelné

Splaškových kalů k dispozici ve Spolkové republice Německo, 3 přepracované vydání

(08/2004)

[89] Ústav štruktúry mechaniky Hornin AV ČR: Výsledky rozboru kalu z ČOV Praha 6,

19. 11. 2001, Praha 2001

[90] Vockrodt S., R. Leithner: Kombinace systému s integrovaným spalování čistírenských kalů -

CISCO (kombinovaného cyklu s integrovaným čistíren odpadních spalování kalů), odpadky a

Odpad 12, 2004

[91] Von Roll Inova AG, Curych: Technické podklady, 2005

[92] Vyhláška MŽP č.. 382/2001 Sb Ze dne 17. října 2001 o pouziti podmínkách

Na upravených Kalu Zemědělské Pude

[93] WATROPUR kalu sušením Technology GmbH Wiesbaden Technické podklady,

2005

[94] Zákon o odpadech č.. 185/2001 Sb

[95] Zákon o Prostředí č. životním. 17/92 Sb

[96] M. Zimová, L. Matějů: Nakládání s Kaly z čistíren odpadních vod. Hodnocení

zdravotního Riziká z České republiky hlediska legislativy EU odpadov fórum 1,

2002

[97] M. Zimová: Využívání Kalu z čistíren odpadních vod. Odpadov fórum 1, 2001

[98] Kaløvig hospodářství Libereckého kraje, Realizační program Planu odpadového hospodářství Libereckého kraje, říjen 2005