Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


spalovna čistírenských kalů

spalovna čistírenských kalů

Spalovna čistírenských kalů.

projektova a výrobní dokumentace  včetně stavebního a výrobního dozoru. Zkoušky a uvedení do provozu  včetně příslušného zaškolení obsluhy.