Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Spalovny čístírenských kalů

Eurofert ENG s.r.o.  má vlastní patentově chráněné  řešení  spalování čistírenských  kalů  založené na fluidním principu. Konstrukce  Eurofert Mk III. je třetí generací fludních zařízení spalování  čistírenských kalů  a je znatelně méně energeticky náročná  než předchozí generace. Je rčena pro spalování  vyhnilých či nevyhnilých čistírenských kalů  s obsahem  vody  od 70 do 80 %   pokud nebude v zadání specifikováno jinak.  

 

Nabízime a zajistíme :

- úvodní studie

- financování

- kompletní zpracování dokumentace

- montáž, stavbu, uvedení do provozu

- garanci provozu

- servis        

vice ..kontakt ..