Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Spalovny nemocničního odpadu - program

                                

 

jednoty   určené pro  spálení  nemocničního a nebezpečného odpadu

- Spalovny nemočničního odpadu,  výkon  do cca   5 000 tun/rok.

Výkonová řada  od 200 tun/rok do 5 000 tun/rok. Určeno pro infekční a jiný nemocniční odpad. Umístnění přímo  v areálech nemocnic,

Plně vyhovují emisním limitům EU.

- Spalovny nebezpečného odpadu.

Výkonová řada  do 5 000 tun/rok

Doporučené umístnění  v průmysových areálech, kde je možné využití  odpadního tepla.   

Nabízime a zajistíme :

- úvodní studie

- financování

- kompletní zpracování dokumentace

- montáž, stavbu, uvedení do provozu

- garanci provozu

- servis