Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


 

Eurofert  ENG s.r.o.  má dlouholeté  zkušenosti  s problematikou spaloven odpadu  

o který druh odpadu se jedná ?  

- Spalovny  domovního/komunálního odpadu 

- Spalovny  nemocničního a nebezpečného odpadu 

 

- Spalovny čistírenských kalů  

 

Eurofert ENG s.r.o   má největší zkušenosti  s výstavbou  uvedených zařízení  v  České republice  včetně zahraničních zkušeností.  

 

Víme, že spalovny odpadu jsou ještě stále "zakázané" a neslušné téma. Ale, vážně jste přesvědčeni  že naše budoucnost má vypadat takle ?

Na území ČR  je stále ještě 180 skládek a požáry nejsou neobvyklé.